Hoiatus! Tegemist on blogiga, mille postitused on sügavalt subjektiivsed, kohati ilukirjanduslikud ning absoluutselt ebaloogilised, vastukäivad ja teaduslikult põhjendamata. See ongi eesmärk.

esmaspäev, 9. november 2009

Kui mul oleks 3 miljardit eurot...

..siis esimese asjana kirjutaksin lahkumisavalduse.Ja terve aasta ei teeks mitte midagi- magaks, vedeleks, reisiks, loeks. Kindlasti ei koristaks ma kunagi oma elus enam tube ning ei triigiks pesu.
Kõik lähedased kindlustaks materiaalselt. Ja ülejäänud raha eest asutaks 3 fondi.
Esimene. Koolidel oleks võimalik esitada taotlusi järgmiste projektide elluviimiseks.
1. Keeleõpe.
Eesmärk, et põhikoolilõpetaja valdaks õpitavat võõrkeelt suhtlemistasemel. Toetust saab taotleda kõikide võõrkeelte- vene, prantsuse, eesti, saksa jne õpetamiseks v.a. inglise.
Fond katab järgmised kulud:
Ühes õpperühmas õpib maksimaalselt 10 õpilast. Õpetajad vahetuvad üle nädala (nagu eliitkoolides). N-ö sõpruskooli leidmine ja sellele järgnevad õpetajate ja õpilaste vahetused, keelepraktikad. Välisriigist Eestisse
õpetama tulnud vahetusõpetaja kulud. Õpetajate täiendkoolitused keele-sihtriigis.  50% klassiekskursiooni kulude katmine keele-sihtriiki. Keeleõppeks vajalike interaktiivsete ja tehniliste õppematerjalide kulud ( k.a. autoriõigused näidendite-filmide lavastamiseks, muusika kuulamiseks jne)
2. Majandusõpe.
Eesmärk - kõik põhikoolilõpetajad on võimelised aru saama investeerimisvõimalustest ja-loogikast; suudavad kokku panna äriplaani ja oskavad võrrelda ning aru saada intressidest, laenulepingutest jt rahaga seotud tehingutest.
Õpe võib olla integreeritud matemaatika ja /või arvutiõpetusega. Võib olla ka olemasolev Junior Achievement või Kiyosaki programm vmt- sellisel juhul katab minu fond õppematerjalidega, külalislektoritega seotud kulud.
3. Meedia- ja suhtlemisõpetus.
Eesmärk- põhikoolilõpetaja suudab peale programmi läbimist esineda, esitleda ja ennast müüa; väidelda ja vaielda kasutadeks enda mõtete väljendamiseks sõnu ( st mitte füüsilist jõudu :)); on tolerantsem ja on teinud vähemalt nädala vabatahtliku tööd; suudab olla piisavalt meedikriitiline, läbi näha ohte ja manipuleerimist, suudab suhelda meediaga; oskab teha meeskonnatööd (a la Inscape koolituste programm).
Programm  (st metoodika)peab põhinema täiskasvanutele mõeldud koolituste loogikal ja põhimõtetel.

Teine fond finantseerib vanade majade renoveerimist-restaureerimist. Näiteks teeksin ma korda Kopli Stalini-aegsed ja Kalamaja puumajad. Ma ei taha neid maju omada. Ma tahan, et nad oleksid taastatud ja ilusad.

Kolmas fond doteerib läbi sotsiaalsete töökohtade eakate hooldekodudes töötajate palku. Et tekib konkurents ja vanadekodud saavad valida endile personali. Kvalifitseeruvad ainult minu poolt määratud kriteeriumitele vastavad hooldekodud.

Ja kuna ükski neist tegevustest mulle midagi sisse ei too, siis mõned aastad hiljem on mul raha otsas ja ma pean jälle (õnneks päevitanuna, puhanuna) tööle minema...:)

5 kommentaari :

  1. kui sobib, ma saaks ka kolm miljardit ja asustaks paar fondi enda mätta otsast :)

    VastaKustuta
  2. Aga minul ei ole mitte ühtegi miljardit ja ikkagi ei triigi ma juba aastaid ühtegi pesu... kuigi mul on terve perekond riietada ja magama panna.
    Inspiratsiooniks Sulle :).

    VastaKustuta

Palun ära pahanda, kui ma Su kommentaarile ei reageeri/vasta:) Ma olen väga tänulik kõikide mõtteavalduste eest, aga kui olen Sinuga nõus, pole ju põhjust midagi lisada, ning kui oleme eriarvamusel- siis, minu oma on juba kirjas:)
Tänan Sind kaasamõtlemise eest!