Hoiatus! Tegemist on blogiga, mille postitused on sügavalt subjektiivsed, kohati ilukirjanduslikud ning absoluutselt ebaloogilised, vastukäivad ja teaduslikult põhjendamata. See ongi eesmärk.

Pühapäev, 12. juuni 2011

Mida mängida sünnipäevadel

Loe veel ideid kus pidada sünnipäeva

Viktoriinideks leht
kahoot.it

Mängudeks äpp Go team

põgenemistuba siit blogist

parim ristsõnade sait on https://printablecreative.com/crossword-generator. Teised on kas "tasuta", ei tunnista täpitähti vms.

Kui hästi tunned?
suurepärane icebraker vanemate inimeste sünnipäeval- keegi ei pea end üleliia liigutama...:)
Vaja: paar lehte A4 valget paberit, jäme vidikas

Mängujuht + inimene, kes tunneb sünnipäevalast hästi kirjutavad lehele märksõna, mis iseloomustab mõnd kohaletulnud külalist- näiteks: elab Pärnus, rohkem kui 2 last, ametlikult abielus, kannab seelikut jne jne
Kirjutatut näidatakse kõigile, välja arvatud sünnipäevalapsele (ja tema meeskonnale). Need, keda kirjapandu iseloomustab, tõusevad püsti- näiteks esimese näite puhul tõusevad kõik inimesed, kes elavad Pärnus. 
Sünnipäevalapse ülesandeks on ära arvata, milline omadus püstitõusnud külalisi iseloomustab.
Kommentaarid ja abistavad vihjad on väga lubatud.


Lauluvõistlus x teemal.
Laulma peab vähemalt refrääni või ühe salmi, milles on kokkulepitud sõna/teema. Võistkond, kellel 10 sekundi jooksul uut laulu ei meenu, langeb välja.
Võidab see, kes viimasena alles jääb. Vaata ka siit

Sõnade äraarvamine ( Alias)
Inimesed jagatakse kahte gruppi
Üks grupp mõtleb välja mingi sõna ja ütleb selle teise grupi esindajale
Mängija, kellele sõna öeldi üritab selle oma grupile sõnadeta (või lauldes; kork suus; joonistades vms) selgeks teha.

Viktoriinid
alati töötavad väga hästi viktoriinid. Väga tõsiseks pole mõtet asja ajada ning sünnipäev pole ilmselt ka koht kus küsida Delhi elanike arvu:), aga kui ka punkte  lugeda ja auhindu lubada, tekib hasart väga kiiresti.
Kui palju ei viitsi mässata, siis kõige kergem on teha viktoriini "imago" stiilis. A la kui sünnipäevalaps oleks jook, siis milline?jne  Variandid oleks muidugi mõistlik ette anda. Sünnipäevalaps on ise kohtunik ja see, mida tema vastab, see ongi õige vastus.

Naljakad kirjad

Kõik mängijad saavad endale märkmepaberi ja pliiatsi
Mängija kirjutab paberi ülemisse serva lause ning keerab seejärel paberi niimoodi kokku, et kirjutatut näha pole
Annab oma paberi järgmisele edasi, kes kirjutab samuti oma lause-murrab kokku ning annab järgmisele edasi.
Kui paber on lõpuni täis kirjutatud ning kokku murtud- loetakse kirjapandu ette.

Võib kirjutada erinevatel teemadel. 
(Näiteks: esimene mängija kirjutab poisi nime, teine tüdruku nime , kolmas: kus kokku saavad, jne mida teevad, kes pealt näeb, mida pealtnägija arvab, mida maailm sellest arvab)
( Näiteks: lepitakse kokku mingi teema, millel kõik kirjutavad – kiri vanaemale, minu pühapäev vms)

Pildi äraarvamine

Vajalik Pabertahvel ja vildikas
Mängujuht hakkab midagi tahvlile joonistama, kes kõige kiiremini ära arvab, mida joonistatakse on järgmine joonistaja.

"Noh".
mängijad on ringis,
esimene mängija ütleb "noh". temast järgmine mängija ütleb "noh" ja nii edasi.
see kes hakkab naerma, või ütleb midagi valesti või valel ajal, saab endale uue sõna, näiteks "lennuk".
seda sõna peab ta edaspidi ütlema sõna "noh" asemel.
kui sama isik peaks veelkord vea tegema, saab ta järgmise sõna, kuid ka vana sõna jääb alles

Etüüdid
võistlejad jagatakse kahte rühma
 

rühm esitab väikese näidendi mingil teemal ilma sõnu kasutamata ( nt. bussis kontrollitakse pileteid, linnale läheneb orkaan, õpilane kutsutakse direktori juurde…)

teine rühm peab etüüdi pealkirja ära arvam

Tähemäng

lepitakse kokku teema ja mingi täht  ( Näiteks: Linnud, “K”)
kõik peavad järjest ütlema “K” tähega algavaid linde
kes öelda ei oska, langeb mängust välja
võitja on see, kes jääb viimaseks. Järgmiseks täheks on võidusõna viimane täht
esimene väljalangeja ütleb järgmise teema


Milline ma olen (Imago)
Iga mängija võtab paberilehe ning joonistab sellele oma käe või jalajälje ning kirjutab juurde oma nime.
·         Siis saadavad kõik need paberid järgmisele inimesele, kes tema kõrval on.
·         Edaspidi hakkavad need paberid mööda ringi inimeselt-inimesele liikuma, jättes alati vahele paberi omaniku.
·         Iga kord kui paber on edasi antud, on üks kindel teema, ning iga osavõtja kirjutab vastaval teemal parajasti tema käes olevale paberile paberiomaniku kohta kehtiva või teda meenutava sõna/lause. (Näiteks teema: mööbliese- paberile kirjutatakse inimese kohta, et ta meenutab tooli; teemadeks võivad veel olla: kuulus inimene, toit, loom, film, raamat ,laul, lill, taim, värv jne)
·         Kui paber on täis ( enam ei mahu), antakse paber omanikule ja vaadatakse, kui palju läks täppi ja millisena mind nähakse! Teisi solvata ei tohi!

Seda mängu võib mängida ka nii, et üks mängijatest läheb ruumist välja, teised lepivad seni kokku kellest jutt käib ( keegi osavõtjatest). Väljunud mängija tuleb ruumi tagasi ja hakkab mängijaid samamoodi küsitlema… Kui see inimene oleks värv, siis milline ta oleks…?”jne. Ning peab ära arvama, kellest jutt käib.


Maffia

·         Loositakse välja maffia ja  arst;
·         Teistele oma rolli öelda ei tohi.
·         Ülejäänud mängijad on linnarahvas, kelle ülesandeks on ära arvata, kes on maffia.
·         Kohe alguses peale looside väljajagamist "hukkab" linnarahvas ühe kahtlusaluse, oma kahtlust põhjendades. Pärast iga hukkamist näitab hukatu oma loosi, näidates, kas oletus vastas tõele või mitte, ja on seejärel mängust väljas. Kui tegemist oli maffiaga, on mäng muidugi lõppenud.
·         Esimene hukatu on jutustaja ja hakkab edasist mängu juhtima. Ta räägib, et linna kohale laskub öö ja kõik linnakodanikud sulevad silmad ning jäävad magama (kõik peale mängujuhi sulevad silmad). Öösel ärkab aga maffia, kes saadab toime kohutava kuriteo: hukkab ühe linnakodanikest.
·         Maffia avab seepeale silmad ja näitab mängujuhile kes on ohver, ning suleb jälle silmad.
·         Seepeale "ärkab" jutustaja käskluse peale arst ja osutab kellegi peale näpuga, teda ravida püüdes.
·         Juhul, kui ta ohvri ära arvab, on tolle elu päästetud.
·         Hommikul ärkavad linnakodanikud üles ja neile teatatakse, kas ja kes "tapeti".
·         Seejärel alustavad linnakodanikud juurdlust ning kahtlusalune  "hukatakse"
·         Seejärel saabub jälle öö ning toimub järgnev mõrv... Mängitakse niikaua, kuni maffia hukatakse. Reegleid võib muidugi vastavalt soovile muuta.

Tähelepanumäng

·         Mängijad jagatakse paaridesse
·         Mängijad vaatavad üksteist tähelepanelikult 10 min
·         Siis pööratakse üksteisele selg ning tehakse enda juures 3 muudatust
·         Paarilised peavad ära arvama, mis on muutunud
Sama mängu võib mängida ka ringis. Üks on see, kes teeb muudatusi- teised arvavad. See kes kõik muudatused üles leiab, läheb ringi sisse muudatustetegijaks.
Iga valesti arvatud asja eest võib küsida pandi ning pärast mängida pantide lunastamist.


Pantide lunastamine
·         Mängujuht paneb pandid nii, et mängijad neid ei näe ( nt mütsi või koti sisse).
·         Küsib ühelt mängijalt- “mida selle pandi omanik peab tegema”
·         Mängija vastab ning pandi omanik peab asja tagasisaamiseks selle asja sooritama.
·         See, kes oma asja kätte sai, annab järgmise ülesande

Kes ma olen

1.    Mängujuht “kleebib” mängija otsaesisele mõne kuulsa inimese nime, nii et mängija seda ise ei näe
2.    Mängija hakkab teistelt küsima küsimusi, et arvata ära, kes ta on ( Näiteks, kas ma olen naine, sportlane, üle 50….)
3.    Teised tohivad küsimustele vastata ainult kas “jah” või “ei” 
4.    Seni küsitletakse, kuni mängija arvab ära, kes ta on

Mängud pimedas (õues) pärit meeskonna koolitustelt
Morse
Ettevalmistus:
Inimesed jagatakse võistkondadeks 
igale grupile taskulamp, pliiats, paber
Iga grupi jaoks ümbrik laulusõnadega
internetist trüki välja iga võistkonna jaoks morsetähestik
mobiilid korja kokku

Grupid jagatakse maastiku peale laiali. Kaugus võiks olla selline, et tasast kõnet ei kuule, aga laulmist/karjumist küll. Iga võistkond saab kaasa ümbriku ühe tuntud laulu sõnadega. Ülesandeks on samal ajal vastavalt eelnevalt kokkulepitule teisele võistkonnale taskulambi abil morsetähestikus edastada ümbrikus olnud laulu sõnad ning samal ajal vastu võtta kolmandalt võistkonnalt edastatav sõnum. 
Kes esimesena edastatud laulu sõnad kirja/aru saab ja seda laulma hakkab on võidumeeskond. 

Labürint
Ettevalmistus:
tekita nööride abil võsa vahele (puutüvede külge sidudes) labürint , nööri kõrgus võiks varieeruda, kuid olema selline, et käega saab kinni hoida
või tee seesama maastikule tokkide abil. Kui kasutad tokke, peaks raja laius olema selline, et kingaservaga oon tokke tunda.
Tekita labürinti ka ummikuid ja valesid kõrvalteid.
Igale grupile taskulamp
silmade sidumiseks rätikud.

Grupp tekitab üksteise seljataha seistes "rongi". grupp lepib omavahel kokku mittehelilised signaalid- edasi, tagasi, stopp, paremale ja vasakule. (Nt. Patsutus õlale vms)
Kõigil, peale viimase sabaseisja, seotakse kinni silmad. Saba viimane saab taskulambi ja temast saab rongi juht. Ülesandeks on juhtida rong läbi labürindi. Rääkida ei tohi, liiklemiseks tohib kasutada ainult eelnevalt kokkulepitud signaale. 
Keegi peab mängu kõrvalt jälgima- kui rong väga rappa läheb, siis tuleks aidata uuesti teele.
Võidab grupp, kes jõuab lühima ajaga lõppu.

Mõistatuse lahendamine
Mäng on pärit koolituselt, kus õppisime suhtlema ja läbi rääkima...
Ettevalmistus: 
trüki välja ja valmista mõlema ( võib olla ka rohkem gruppe, ongi huvitavam) grupi jaoks ette ümbrikud
Must tekst läheb võistkonnale nr 1 ja sinine tekst võistkonnale nr, 2
Reeglid:

  • Kõik võistkonnad saavad endale võrdse arvu nummerdatud sedeleid, mis jagatakse grupi liikmete vahel
  • Teistele mängijatele oma sedeleid näidata ei tohi
  • Teisele mängijale võib ÖELDA, mis sedelil kirjas
  • Koostööd tohib teha ka teiste mängijatega, tingimusel, et üksteisele sedeleid ei näidata
  • Võidab see võistkond, kes on suutnud kokku koguda kõikidel kaartidel oleva info või leiab kõige kiiremini küsimusele õige vastuse(õige vastus on kirjas eraldi ümbrikus mängujuhi käes)
Küsimus: mis kuupäeval, kellaajal ja nädalapäeval kohtus Mr. Smith Londonis Roosi kabelis Mrs. Blankiga.

Ümbrikute sisud:
Mõistatuse lahendamine- kaaskiri võistkonnaleKokku on mängus 27 kaarti, osa neist on Sinu võistkonna- osa vastasvõistkonna käes.

Peamine mängu reegel on:

  • Teistele mängijatele oma sedeleid näidata ei tohi
  • Teisele mängijale võib ÖELDA, mis sedelil kirjas
  • Koostööd teiste mängijatega tohib teha, tingimusel, et üksteisele sedeleid ei näidata

Eesmärk on teada saada puuduvad infokillud ning nende põhjal lahendada mõistatus. Sa pead olema tähelepanelik ning arvestama, et ühest sihtpunktist teise jõudmine võtab aega ning lennukid- rongid ei välju iga päev.

Info kättesaamiseks kasuta kavalust ning leidlikust ning ära unusta, et kuna Sa vastase kaarte ei näe- võid Sa tema öeldust valesti aru saada…

Võidab see meeskond , kes on suutnud kokku koguda vajaliku info ja leiab kõige kiiremini küsimusele õige vastuse(õige vastus on kirjas ümbrikus, kus on võimalik seda kontrollida)Küsimus: mis kuupäeval, kellaajal ja nädalapäeval kohtus Mr. Smith Londonis Roosi kabelis Mrs. Blankiga?

KAART 1 Mr. Smith ärkas Tallinnas 4. oktoobril, teisipäeval kell 7. Ta pidi sõitma Londonisse Roosi kabelisse, et kohtuda seal esimesel võimalusel Mrs. Blankiga
  
KAART 1 Mr. Smith ärkas Tallinnas 4. oktoobril, teisipäeval kell 7. Ta pidi sõitma Londonisse Roosi kabelisse, et kohtuda seal esimesel võimalusel Mrs. Blankiga.

KAART 2 Mrs. Blank elab Stockholmis

KAART 2 Mrs. Blank elab Stockholmis
     
KAART 3  Peale hommikusööki tõttas Mr. Smith  Tallinn – Peterburi rongile, mis väljus jaamast kell 10.00


KAART 4 Rongisõit Tallinnast Peterburi kestab 12 tund 
iKAART 5 Rongisõit Peterburist Moskvasse kestab 10 tundi

KAART 6 Rong Peterburist Moskvasse väljub kell 22.30

KAART 8 Moskva- Stockholmi lennuk väljub vaid teatud päevadel kell 12. Stockholmi jõuab lennuk kell 16

KAART 7 Moskva raudteejaamast lennujaama sõidab poolteist tundi

KAART 9 Mrs. Blank sai Mr. Smithilt 5. oktoobril kirja, milles Mr. Smith palus kokkusaamist Londonis Roosi kabelis ning MRS. blank alustas kohe reisi

KAART 9 Mrs. Blank sai Mr. Smithilt 5. oktoobril kirja, milles Mr. Smith palus kokkusaamist Londonis Roosi kabelis ning mrs. blank alustas kohe reisi
  
KAART 11 Stockholmi- Amsterdami lennuk väljub neljapäeviti ja laupäeviti kell 15. Ning sõit kestab 3 tundi

KAART 10 Moskva- Stockholmi lennuk väljub vaid kolmapäeviti ja reedeti

KAART 12 Amsterdami – Londoni lennuk väljub vaid teatud päevadel kell 20,00.

KAART 11 Stockholmi- Amsterdami lennuk väljub neljapäeviti ja  laupäeviti kell 15. Ning sõit kestab 3 tundi

KAART 14 Mrs . Blank komistas lennujaama tõtates ning väänas jala.

KAART 13 Amsterdami- Londoni lennuk väljub reedeti, laupäeviti ja pühapäeviti. Sõit kestab 2 tundi

 KAART 16 Londoni Roosi kabel avatakse tund aega peale päikesetõusu.

KAART 15 Päike tõuseb Londonis kell 8,30

KAART 18 Mrs Blank sai haiglast välja 8. oktoobril kell 10 hommikul


KAART 17 Mrs Blank viidi peale õnnetust kiirabiga Stockholmi haiglasse, kus ta pidi veetma kokku  2 päeva

KAART 20 Londoni Roosi kabel on avatud  pühapäeviti ja teisipäeviti.

KAART 19 Peale haiglast väljasaamist sõitis Mrs. Blank lennukiga Amsterdami

 KAART 21 Mrs. Blank on 25 aastane

KAART 22 Amsterdami lennujaamas kohtas Mrs. Blank oma vana kallimat, kes kutsus ta restorani kuhu nad jäid mitmeks tunniks.

KAART 23 Mrs Blanki ja tema vana kallima õhtusöök lõppes kell 22.00

KAART 24 Mrs. Blank sõidab Londonis Soho hotellist  Roosi kabelisse bussiga, mis väljub kell 5 hommikul

KAART 25 bussisõit Soho hotellist Roosi kabelisse kestab 3 tundi 

KAART 20 Londoni Roosi kabel on avatud  pühapäeviti ja teisipäeviti.
  
KAART 26 Mr. Smith pidi Londonis kohtuma reedel kell 8.00 Mr. Parkiga. Kohtumine kestis kaks tundi Hiltoni hotellis, kus Mr.Smith ka ööbis. 

KAART 27 Taksosõit Hiltoni hotellist Roosi kabelisse kestab pool tundi.

 
Lahendus:Mr. Smith alustas reisi Tallinnast 4. oktoobril, teisipäeval. Kell 10 väljus Peterburi rong ning rong oli kohal kell 22 õhtul. Moskva rong väljus kell 22,30 ning oli kohal 8,30 kolmapäeva 5. oktoobri hommikul.
Kell 12 väljus Moskvast Stockholmi lennuk ning oli kohal kell 16. Kuna Stockholm- Amsterdami lennuk väljub neljapäeviti, sai Mr. Smith oma reisi jätkata alles järgmisel päeval- 6. oktoobril, neljapäeval kell 15 ning oli Amsterdamis kell 18.

Amsterdam- Londoni lennuk väljub reedel- seega reis jätkus 7. oktoobril kell 20 ning oli Londonis kohal kell 22.00.

Mr. Smith sai olla Roosi kabelis pühapäeval 9. oktoobril alates kell 9,30, kui kabel avati. Kuid kuna selleks ajaks polnud Mrs. Blank veel kohale jõudnud, pidi ta uuesti tulema kabeli järgmisel lahtioleku päeval- teisipäeval.Mrs Blank sai kirja 5. oktoobril, kolmapäeval. Kuna Stockholm—Amsterdami lennuk väljub neljapäeval, siis hakkas ta ka lennujaama minema neljapäeval. Kuid sattus haiglasse, kust vabanes alles laupäeval. Kell 15 väljus ta lennuk ning ta jõudis Amsterdami kell 18. 

Amsterdamis oli tal õhtusöök vana kallimaga kella 22-ni, seega lennukile ta samal päeval ei jõudnud, vaid jätkas oma reisi pühapäeval, 9. oktoobril Kell 20 väljus tal  Londoni lennuk ning kell 22 oli ta Londonis.

Kuna kabel on avatud ainult pühapäeval ning teisipäeval, oli tal järgmine võimalus jõuda kabelisse teisipäeval, 11. oktoobril. Buss hotellist jõuab kabelisse kell 8, kuid kabel avatakse kell 9,30.

Seega kohtusid Mr. Smith ja Mrs.Blank Londonis Roosi kabelis 11. oktoobril, teisipäeval kell 9,30.

Kommentaare ei ole :

Postita kommentaar

Palun ära pahanda, kui ma Su kommentaarile ei reageeri/vasta:) Ma olen väga tänulik kõikide mõtteavalduste eest, aga kui olen Sinuga nõus, pole ju põhjust midagi lisada, ning kui oleme eriarvamusel- siis, minu oma on juba kirjas:)
Tänan Sind kaasamõtlemise eest!